Nasze usługi

Chcemy Państwu zaproponować naszą profesjonalną pomoc we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami. Jest ona wykonywana w wyniku realizacji następujących etapów:

Etap Oceny Ryzyka który ogólnie obejmuje:

Etap bieżącej obsługi ubezpieczeń który ogólnie obejmuje:

Etap pomocy w procesach likwidacji zaistniałych szkód który ogólnie obejmuje: