Pomoc w procesach likwidacji szkód

Podtopiony domy w czasie powodzi Jedną z usług świadczonych przez "VIC & BROKERS" jest pomoc naszym klientom w procesie likwidacji szkód. W przypadku Klientów Indywidualnych najczęściej spotykamy się ze szkodami komunikacyjnymi, zalaniami mieszkań, kradzieżami mienia, szkodami pożarowymi. Do naszych podstawowych zadań należy pomoc poszkodowanym w bezzwłocznym zgłoszeniu ubezpieczycielowi zaistniałej szkody, przekazanie poszkodowanym zasad postępowania po szkodzie, zabezpieczenie przedmiotu szkody lub lokalu, wstępne przygotowanie dokumentacji szkodowej. Pomagamy ubezpieczonemu w szacunku wielkości poniesionej szkody/straty. Na bieżąco monitorujemy przebieg likwidacji szkody, co pozwala na szybszą wypłatę ubezpieczonemu należnego odszkodowania.

Właściciele i zarządzający Podmiotami Gospodarczymi prowadząc działania biznesowe zdają sobie sprawę, że niosą one za sobą pewne ryzyko. Najczęściej jest ono związane z posiadanym majątkiem trwałym, środkami obrotowymi, świadczonymi usługami, zawartymi transakcjami finansowymi, odpowiedzialnością cywilną. Ryzyko to stanowi też jeden z elementów działalności i ostatecznie wpływa na jej skuteczność i efektywność, ponadto ma także w większości przypadków pośredni wpływ na dalsze uzyskiwanie oczekiwanych przychodów przez zatrudnianych pracowników i współpracujących podwykonawców. Z tego powodu zwracamy szczególną uwagę na obsługę szkodową Podmiotów Gospodarczych.

Dymiące się materiały na magazynie bądź haliNasze działania i procedury pomocy w procesach likwidacji szkód składają się z następujących etapów:


Naszym najważniejszym celem jest pomoc w oszacowaniu wielkości potencjalnej szkody tak, aby w przypadku jej powstania nie było żadnych wątpliwości co do obliczenia jej wartości. Wysokość odszkodowania zapewni odbudowanie stanu i kondycji przedsiębiorstwa sprzed wystąpienia szkody - w ustalonych wstępnie granicach gwarancji ubezpieczeniowych.