Doradztwo w zakresie oceny ryzyka

Punkt z butlami gazowymi jako miejsce szczególnie narażone na ryzyko OCENA RYZYKA Każda działalność gospodarcza pociąga za sobą ryzyko, które możemy zdefiniować jako wewnętrzne i zewnętrzne. Na zagrożenia zewnętrzne nie mamy wpływu natomiast skala ryzyka wewnętrznego jest uzależniona od naszych decyzji i działań. Wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania tym ryzykiem jest obowiązkowym zadaniem każdej organizacji. Wdrożenie takich systemów staje się jednym z koniecznych zadań i decyzji, które mogą być traktowane jako działania doraźne. Zarządzanie ryzykiem wymaga od właścicieli bieżącego śledzenia zmieniających się warunków prowadzonej działalności, ilości oraz wartości posiadanego majątku, a także prowadzonych i wdrażanych pocesów technologicznych.

Dzięki specjalistycznej wiedzy naszych pracowników, posiadanemu wykształceniu oraz doświadczeniu zwracamy uwagę na potencjalne wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny powstawania zagrożeń. Sugerujemy metody zmniejszania ryzyka poprzez lepszą organizację niezbędnych, obowiązujących procedur i zastosowania koniecznych zabezpieczeń w procesie prowadzenia działalności gospodarczej. Prawidłowe określenie zagrożeń oraz ich skali umożliwia doprecyzowanie niezbędnych ubezpieczeń, właściwych sum ochronnych. Ma to podstawowe znaczenie albowiem w przypadku wystąpienia potencjalnej szkody wypłacone odszkodowanie zapewni odbudowanie stanu i kondycji przedsiębiorstwa sprzed wystąpienia szkody - w ustalonych wstępnie granicach sum ubezpieczeniowych.