Towarzystwa ubezpieczeń majątkowych

W Polsce w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych, także międzynarodowych, Towarzystw Ubezpieczeniowych. Spowodowało to poszerzenie oferty ubezpieczeniowej - z korzyścią dla ubezpieczającego. Przedstawiamy poniżej Towarzystwa Ubezpieczeniowe , prowadzące ubezpieczenia działu II Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w których nasi klienci najchętniej lokują swoje ryzyka: