Ubezpieczenia komunikacyjne

Samochód jako podmiot ubezpieczeń komunikacyjnych Ubezpieczenia te są bardzo istotne dla każdego ubezpieczającego.

Skala i rodzaj prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze w większości przypadków jest nieuchronnie związana z posiadaniem lub użytkowaniem dużej liczby pojazdów. Prawie każdy przedsiębiorca analizując koszty swojej działalności stwierdza wysokie koszty związane z ubezpieczeniami posiadanych pojazdów. "VIC  &  BROKERS" dzięki bieżącej wiedzy w zakresie ogólnych warunków ubezpieczeń, taryf stosowanych przez ubezpieczycieli, zasad i procedur obowiązujących w procesach likwidacji szkód pomaga zminimalizować koszty ubezpieczeniowe, dbając jednocześnie o pełność ochrony ubezpieczeniowej. Dla podmiotów posiadających znaczną liczbę pojazdów opracowujemy i redagujemy umowy generalne regulujące w rocznym okresie ubezpieczenia warunki, zasady i stawki ubezpieczeń posiadanej floty, często w sposób odmienny od ogólnie stosowanych warunków ogólnych, umieszczamy zapisy dotyczące procedur, które będą obowiązywały w procesach likwidacji szkód, a także obowiązki ubezpieczającego i brokera związane z gwarancją prawidłowej realizacji zawartej umowy.

W przypadku osób fizycznych około 70 procent posiadaczy pojazdów zawiera tylko obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a zaledwie około 30 procent chroni siebie i swój pojazd przed innymi zdarzeniami w ramach ubezpieczenia autocasco i innych uzupełniających zakres ochrony ubezpieczeń. Bez względu na zakres posiadanych ubezpieczeń, w opinii większości właścicieli, ich koszt stanowi duże znaczenie dla budżetu domowego. Dzięki naszemu pośrednictwu przy zawieraniu ubezpieczeń każdy z naszych klientów ma możliwość wyboru optymalnej oferty.

"VIC & BROKERS" umożliwi Państwu rozwiązanie wspomnianych wcześniej problemów dzięki dobrej współpracy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, a nasze sugestie co do wyboru ubezpieczyciela opierają się między innymi na analizie kosztów ubezpieczeniowych, szybkiej likwidacji potencjalnych szkód, operatywności.