Oferowane ubezpieczenia indywidualne

Oferowane przez różne Towarzystwa indywidualne ubezpieczenia na życie można podzielić na kilka grup biorąc pod uwagę ich przeznaczenie i charakter:

Ubezpieczenia podstawowe

Do ubezpieczeń o charakterze ochronnym, których celem jest ochrona najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego można zaliczyć:


Do ubezpieczeń o charakterze ochronno-kapitałowym, których celem jest zarówno ochrona najbliższych na wypadek śmierci ubezpieczonego jak i budowa kapitału można zaliczyć:


Do ubezpieczeń posagowych i zaopatrzenia dzieci, których celem jest ochrona finansowa dzieci na wypadek śmierci ubezpieczonego jak i budowa kapitału można zaliczyć:


Do ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym, których głównym celem jest budowa przyszłego kapitału można zaliczyć:


Do ubezpieczeń zdrowotnych i medycznych, których głównym celem jest zabezpieczenie kosztów ponoszonych w przypadku zdarzeń losowych można zaliczyć:

Ubezpieczenia dodatkowe (opcje dodatkowe)

Większość Towarzystw umożliwia uzupełnienie ubezpieczeń podstawowych - dodatkowymi, zwiększającymi zakres udzielanej ochrony. Należą do nich między innymi: