Ubezpieczenia grupowe na życie

Grupa osób jako podmiot ubezpieczeń grupowych na życie Ubezpieczenia grupowe zgodne z zapotrzebowaniem zatrudnionej kadry.

W pierwszym etapie tych ubezpieczeń nasze prace związane są z tworzeniem programów grupowych ubezpieczeń na życie skierowanych dla pracowników określonych podmiotów gospodarczych. Budowę tych programów opieramy na ścisłej współpracy zarówno z pracodawcą jak i związkami zawodowymi lub radami pracowniczymi, które reprezentują interesy pracowników. Aby opracowany przez nas program zaspokajał potrzeby naszych klientów, jego konstruowanie rozpoczyna analiza aktualnego ubezpieczenia, a w przypadku nowego ubezpieczenia - ankieta zapotrzebowania na ochronę. Po analizie tych danych tworzymy wstępny program ubezpieczeniowy, który przedstawiamy naszemu zleceniodawcy i razem ustalamy ostateczne modyfikacje programu i kierunki dalszych działań. Zamknięciem tego etapu jest złożenie do wybranych ubezpieczycieli stosownych zapytań brokerskich o warunki przyszłego ubezpieczenia. Ubezpieczyciele, do których skierowano zapytania brokerskie, przesyłają nam swoje oferty z warunkami na jakich ubezpieczenie może być u nich ulokowane.

Kolejnym najważniejszym etapem jest analiza zebranych od ubezpieczycieli ofert. Porównaniu podlegają takie elementy ofert jak:


Po zrealizowaniu tych czynności wybieramy ofertę którą rekomendujemy naszemu zleceniodawcy. Jeżeli spotyka się ona z akceptacją wnioskujemy do wybranego ubezpieczyciela o przygotowanie stosownych formularzy i dokumentów niezbędnych do ostatecznego zawarcia umowy.

Finalnym etapem, po zawarciu ubezpieczenia jest bieżący monitoring zawartego ubezpieczenia oraz pomoc osobom wyznaczonym przez zleceniodawcę do jego administrowania, lub przejęcie tych obowiązków przez "VIC & BROKERS".

Ubezpieczenia grupowe zawierane na koszt Pracodawcy

W rozwijającej się polskiej gospodarce coraz częściej mamy do czynienia z podmiotami gospodarczymi działającymi na zasadach korporacyjnych. Podmioty te wykorzystują także instrumenty ubezpieczeniowe jako uzupełnienie warunków i form zatrudnienia swojej kadry. Obrazem takich ubezpieczeń jest uznanie wartości i znaczenia kluczowych pracowników. Takie podejście pracodawcy pozwala zabezpieczać interesy firmy na okoliczność negatywnych zdarzeń losowych zatrudnionej kadry oraz są wyrazem oceny wartości zatrudnionej kadry oraz dbałości o ich los. Najczęściej ubezpieczenia te zwiększają poziom ochrony lub uzupełniają na przykład o ubezpieczenia zdrowotne, gwarantujące szybką i profesjonalną opiekę medyczną.