Zdarzenia ubezpieczeniowe

Wozy strażacki gaszące pożar prezentujące jedno ze zdarzeń ubezpieczeniowych Od kilkunasu lat  w całym świecie obserwujemy wzmożoną ilość różnorodnych zdarzeń ubezpieczeniowych. Wiele z nich związanych jest ze szkodami pożarowymi dotyczącymi różnorakich obiektów. Rozwój technologii i oczekiwana przez inwestorów konieczność zmniejszania kosztów inwestycji, skłania ich do stosowania w projektach budowlanych konstrukcji stalowych i wykorzystania płyt wielowarstwowych, często z wypełnieniem o dobrej izolacji cieplnej, lecz niestety w szczególnych przypadkach stwarzających duże zagrożenie pożarowe. Od 2010 roku stwierdzamy jednoznaczne zaostrzenie zasad underwritingu (oceny ryzyka) wszelkich obiektów, przez wszystkich ubezpieczycieli. W naszej opinii ma to pełne uzasadnienie, albowiem wprowadzenie prawidłowych procedur bhp oraz instrukcji przeciwpożarowych nie jest w stanie wykluczyć zdarzeń losowych niezależnych od ich stosowania.

Dzięki współpracy z "VIC & BROKERS" możecie Państwo minimalizować prawdopodobieństwo zaistnienia takich zdarzeń!